Communicatie en Publiciteit

Vanuit stichting de Proeftuinen is Eric van Veluwen de kartrekker van de Groene Loper Almelo. De Groene Loper Almelo is in 2015 gestart met als idee alle groene initiatieven te verbinden via een groen lint door en om Almelo heen. Zo wordt de verbinding vanuit het Natuurhus, het IVN en vele andere groene initiatieven versterkt. Er zijn inmiddels ruim 20 projecten succesvol ondersteund door bijvoorbeeld bijdrages in de vorm van vouchers voor een bijenhotel, een bloemenlint, een oogstfeest, een buurtmoestuin, een bijdrage voor de moestuin van de voedselbank en nog veel meer.

De provincie Overijssel heeft gekozen voor een vervolg van enkele Groene Lopers in de provincie, waaronder Almelo. In deze fase gaat het meer om verbinden van bestande en eventueel nieuwe groene netwerken. Met nog steeds hetzelfde doel: Almelo groener maken!