Projectplan de Wisseltuinen

Publiciteit projecten

Almelo’s Weekblad

Tubantia 24-04-15

RTV Oost 21-01-16

Publiciteit

Publiciteit voor het project “De Kracht van de Streek”.
Vanuit de gemeente Almelo worden lokale overheden, producenten, afnemers en onderwijsinstellingen gestimuleerd om na te denken over de kracht van de streek en streekproducten. De gemeente zet in op de kracht van de streek, daarvoor organiseerden ze eind november 2015 een bijeenkomst. Voor die bijeenkomst ben ik gevraagd om de pers te benaderen (persbericht schrijven, pers uitnodigen, interviewafspraken regelen en het begeleiden van de pers bij de bijeenkomst) en om via social media aandacht te genereren.

Publiciteit voor de terugkeer van vlasteelt in Almelo.
Dit oeroude gewas is teruggekeerd in het kader van stadslandbouw en de gemeente Almelo wil zo een steentje bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving. De vlasvezel is de grondlegger van de Twentse textielindustrie en werd vroeger veel geteeld in Twente. In april 2015 werd het vlas voor het eerst weer gezaaid.

Publiciteit voor de certificering van 10 Twentse streekproducten. Op donderdag 14 januari 2016 heeft stichting Streekeigen Producten Nederland, een landelijke keurmerk organisatie, de certificaten uitgereikt aan de 10 producenten. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst over streekproducten in het ROC van Twente, locatie Almelo.

De Wisseltuin

Diner in de Wisseltuin

Aftrap nieuwe buurt- en schooltuin

Projectplan voor De Wisseltuinen

Tijdelijke invulling van braakliggende stukken grond in Almelo. De gemeente zoekt naar een tijdelijke duurzame invulling van een aantal ongebruikte percelen, deze percelen zijn volgens het bestemmingsplan bestemd voor woningbouw.Het project van de Wisseltuinen valt onder het thema stadslandbouw, dat deel uitmaakt van de ontwikkelingsvisie van de gemeente Almelo. Daarbij is het een onderwerp dat de gemeente aan het hart gaat en dat ze graag wil stimuleren en faciliteren. De braakliggende terreinen zijn veelal een doorn in het oog van de buurtbewoners. Door de terreinen (tijdelijk) een invulling te geven als Wisseltuin verbetert niet alleen het aangezicht maar ook de leefbaarheid van een buurt aanzienlijk; een opgeruimde buurt nodigt per slot van rekening minder uit tot verloedering en criminaliteit. In het projectplan wordt gekeken op welke manieren we de inwoners van Almelo kunnen betrekken bij de invulling en daadwerkelijke totstandkoming van de Wisseltuinen. Het in gebruik nemen van de braakliggende terreinen als Wisseltuin biedt vele mogelijkheden voor de buurt en levert daarnaast een groot scala aan kansen op sociaal maatschappelijke gebied. De Wisseltuin bij het Praktijkonderwijs van Het Erasmus is een pilot-project.