Communicatie en publiciteit

Sinds oktober 2017 ben ik betrokken bij de aanleg van Doepark de Hagen, een initiatief van stichting Natuurhus Almelo. Samen met acht anderen zit ik in de werkgroep voor het Doepark, ik zit er bij vanuit mijn expertise Communicatie. Ik doe dit op vrijwillige basis, op deze manier kan ik me inzetten voor meer groen in de stad.

In het park komt een waterspeelplaats, een buurtmoestuin, een educatief pad, een beweeg- en beleeftuin en een duurzaam paviljoen. Doepark de Hagen wordt gefaseerd aangelegd, dat betekent dat in februari is gestart met het park vrij maken voor de aanleg van de waterspeeltuin en de hoofdstructuur-paden.

Als woordvoerder van Doepark de Hagen ben ik geïnterviewd door RTV Oost. Luister hier het interview terug!

Gemeente Almelo en stichting Natuurhus Almelo hebben de aanleg van het Doepark gekozen als initiatief om mee te doen met de Steenbreektrofee van Operatie Steenbreek.

ZusenZoMedia heeft voor de aanmelding bij de Steenbreektrofee een stuk geschreven om de inzending te onderbouwen, een presentatie gemaakt over het Doepark in de pers en een filmpje gemaakt over het project.