Kennis maken met het havoplatform

Sinds september ben ik betrokken bij het havoplatform. Het havoplatform verbindt mensen die oog en hart hebben voor de havist. Het havoplatform staat voor excellent onderwijs dat de havist voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Dit doet het havoplatform in persoonlijk contact met alle betrokkenen in het onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het havoplatform initieert onderzoek naar goed havo-onderwijs en is gezaghebbend in zijn standpunten. Het havoplatform is van en voor iedereen die met en voor havisten werkt.

De website van het havoplatform was zeer gedateerd, daar ben ik eerst mee begonnen. De website heeft inmiddels een nieuwe stijl die past bij deze tijd. Daarnaast heeft de nieuwsbrief ook een make-over gekregen. In aanloop naar de netwerkbijeenkomsten heb ik veel contact gehad met Max de Boer, van Maximus Onderwijsservice. Hij is verantwoordelijk voor de netwerkbijeenkomsten van het havoplatform.

In dit lustrumjaar was het thema “Werken aan jouw netwerk”. De eerste netwerkwerkbijeenkomst was in het Dominicanenklooster in Zwolle. Een mooie locatie om gezamenlijk met teamleiders en docenten van havo-scholen uit Zutphen, Almelo, Elburg, Leeuwarden, Heerde, Zwolle en Almere aan de slag te gaan. Max had een programma neergezet rondom het thema. De teamleiders en docenten gingen aan de hand van een thema waarbij ze elkaar konden versterken in gesprek. In de groepjes werd o.a. gesproken over de behoefte aan meer flexibiliteit in de periode havo 4 en 5, de kracht van een 6-jarige havo en daarmee een betere aansluiting op het hbo, het belang van maatwerk om zo doubleren vaker te voorkomen en de overstap naar gepersonaliseerd leren.

Tijdens de inspirerende gesprekken heb ik foto’s gemaakt en aantekeningen voor een artikel op de website van het havoplatform. In februari ga ik net als alle bestuursleden naar het havocongres in Lunteren. Daar heb ik nu al zin in!