Interview met RTV Oost over Doepark de Hagen

Als woordvoerder van Doepark de Hagen ben ik geïnterviewd door RTV Oost. Luister hier het interview terug!

Onderstaand het bijbehorende artikel:

Legertje van vrijwilligers werkt zich in het zweet bij aanleg Almelo’s Doepark

Een legertje van vrijwilligers werkt momenteel in Almelo met man en macht aan de aanleg van het Doepark De Hagen. “Een park voor alle Almeloërs: zowel jong als oud”, zegt woordvoerster Nathalie Gerritsen.

Het gaat om een fonkelnieuw twee hectare groot beleefpark. “Met onder meer een waterspeeltuin voor de jeugd, een beweeg- en beleeftuin voor ouderen, een educatiepad en op termijn een gezamenlijke moestuin voor de buurt.” Ook moet er een duurzaam paviljoen verrijzen.

Groene aftrap
Nadat in februari al de groene aftrap werd verricht voor de aanleg van het park is de afgelopen weken hard gewerkt aan het opruimen van onder meer grote keien en het verdere bouwklaar maken van het perceel. Intussen zijn de eerste werkzaamheden voor de waterspeeltuin begonnen.

Doel van het Doepark is om meer biodiversiteit in het Hagenpark te krijgen. “En zo een ontmoetingsplek creëren voor Almeloërs en ze in contact te brengen met de natuur en te inspireren tot een duurzaam leven”, aldus de zegsvrouw. “Het wordt een park voor jong en oud, een plek vol inspiratie en rijk aan natuur.”

Vrijwilligers
Het park wordt aangelegd door vrijwilligers van onder anderen buurtbewoners, die daarbij versterking krijgen van leerlingen van de agrarische opleiding AOC Oost. Het gaat om een gezamenlijk project van zes groene verenigingen, de gemeente, provincie en het waterschap Vechtstromen.

Omdat het park stap voor stap wordt aangelegd, moet het over enkele jaren klaar zijn.

(Tekst: RTV Oost)