Almelo’s Doepark genomineerd voor Steenbreek Trofee!

Dit jaar strijden er zes gemeenten om de Steenbreek Trofee, de trofee is in het leven geroepen door Operatie Steenbreek. Zij willen voorbeelden laten zien van initiatieven die zich inzetten voor het stimuleren van biodiversiteit, het ontstenen van tuinen, het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering en het werken aan de bewustwording rondom dit thema. Naast Almelo zijn de gemeenten Eindhoven, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Oss genomineerd. Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Den Haag wordt de winnaar bekendgemaakt.

Stichting Natuurhus Almelo en de gemeente Almelo hebben er voor gekozen om Doepark de Hagen als voorbeeld te nemen waar verschillende partijen samen werken om Almelo nog groener te maken. Vandaar dat dit initiatief is voorgedragen om in aanmerking te komen voor de Steenbreektrofee. Motto van Operatie Steenbreek is tegel eruit, plant erin. Ter realisatie van het Doepark zijn er heel veel stenen verwijderd en daar komen veel planten en bloembollen voor terug.

Het doel van het Doepark is om meer biodiversiteit in het Hagenpark te krijgen, een ontmoetingsplek te creëren voor Almeloërs en om mensen in contact te brengen met de natuur en te inspireren tot een duurzaam leven. Het wordt een park voor jong en oud, een plek vol inspiratie en rijk aan natuur. Doepark de Hagen wordt gerealiseerd in samenwerking met vele vrijwilligers, leerlingen van verschillende scholen, buurtbewoners, de gemeente Almelo, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

De gemeente Almelo zet zich in voor het uitvoeren van verschillende initiatieven, zoals meer groen in de binnenstad; Doepark de Hagen, groene daken, drijvende watertuinen, Groene Burendag, bloemenpluktuinen en het vergroten van de biodiversiteit door het zaaien van bloemen en planten van biologische geteelde, bijvriendelijke bloembollen. Ook stimuleert de gemeente bewoners tot het aanleggen van geveltuintjes. Dit doen ze samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De prijs wordt door Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, uitgereikt.

Publiciteit voor de nominatie van Doepark de Hagen