Burgerinitiatief Energie Coöperatie Almelo van start

Op 16 januari is de aftrap van het burgerinitiatief Energie Coöperatie Almelo. “We willen de energietransitie in Almelo versnellen. En wel op zo’n manier dat de financiële voordelen lokaal komen te liggen,” vertelt werkgroep voorzitter Frank van Marle. “Het bijzondere van deze coöperatie is dat iedereen lid kan worden. En je hoeft niet te investeren, maar het mag het wel.” Dit doen ze viade postcoderoosregeling, een regeling waarmee de Rijksoverheid de realisatie van duurzame energieprojecten wil stimuleren. “Daarmee maken we groene, lokale stroom voor iedereen in Almelo bereikbaar.”

Sinds eind 2017 zijn Frank van Marle en Eric van Veluwen al bezig met de realisatie van een energie coöperatie in Almelo. “Het viel me op dat in de wijk Haghoek, waar ik woon, erg weinig zonnepanelen op de daken liggen,” vertelt initiatiefnemer Eric van Veluwen. “Een buurtonderzoek wees uit dat veel mensen geen idee hebben over hun jaarlijkse energieverbruik en al helemaal niet weten hoe ze energie duurzaam kunnen verkrijgen. Daarnaast zijn voor velen zonnepanelen te duur of zijn, met name in de oudere wijken, de daken niet geschikt. In veel gemeentes rondom Almelo zijn allerlei energie initiatieven op basis van de postcoderoosregeling, dat wilde ik ook voor Almelo.”

Om dit burgerinitiatief op poten te zetten hadden Eric en Frank experts nodig, vandaar dat Michiel Backx, André Herrmann, Cor Alberts en Frans Arends de gelederen kwamen versterken. Daarmee was er een expert zonne-energie, een expert windenergie, een expert infrastructuur en een juridisch expert duurzame energie aanwezig. De initiatiefnemers van de coöperatie hebben gezamenlijk zo’n 1.000 uur besteed aan de opstartfase. “Een brede verkenning op het gebied van energietransitie en de mogelijkheden in Almelo was noodzakelijk. We hebben gesprekken gevoerd met andere coöperaties, gemeente Almelo, provincie Overijssel, energiefonds Overijssel, verschillende energieleveranciers, woningstichtingen en netbeheerder Cogas,” aldus Frank van Marle. Als het aan Energie Coöperatie Almelo ligt dan hebben binnen enkele jaren duizenden huishoudens via de coöperatie groene stroom.

In samenspraak met de gemeente wordt de voormalige Hagedoornschool als eerste project gepresenteerd, vandaar dat de aftrap op 16 januari bij de Hagedoornschool is. In dit pilotproject kunnen maximaal dertig huishoudens meedoen, deze locatie is vooralsnog alleen bestemd voor buurtbewoners. “We hopen dat de zonnepanelen voor de zomervakantie op het dak van de voormalige school liggen. Zo kan het Nieuwstraatkwartier straks de voordelen ervaren van groene stroom uit eigen wijk.”

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling ga naar: www.energiealmelo.nl. Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de coöperatie.

ZusenZoMedia heeft de website gemaakt voor de energiecoöperatie en daarnaast is Nathalie verantwoordelijk voor de communicatie van Energie Coöperatie Almelo.